top of page
Sma_Vesen_Site_Main_Image_Cropped.jpg

Kan du sjå dei? -->

Me er for tida opptakne med å brygge godt øl, medan nokre folk med kompetanse på slikt brygger ei ny nettside for oss.

Sma_Vesen_Site_Main_Image_Mobile.jpg

Me er for tida opptakne med å brygge godt øl, medan nokre folk med kompetanse på slikt brygger ei ny nettside for oss.

BRYGGERIUTSAL

Utsalet i bryggeriet er ope torsdag og fredag 09-15.30, elles ope så sant døra er open. Om døra er stengd, så er me dessverre ikkje nok mannskap på jobb for å ta imot deg. 

KONTAKT

Tlf: 476 82 708 / kontakt@smaavesen.no

Oslovegen 797, 2910 Aurdal

Kan du sjå dei? -->

Bruk av alkohol kan gje ulike skadevirkningar.

Nærare informasjon finn du her

BRYGGERIUTSAL

Utsalet i bryggeriet er ope torsdag og fredag 09-15.30, elles ope så sant døra er open. Om døra er stengd, så er me dessverre ikkje nok mannskap på jobb for å ta imot deg.

KONTAKT

Tlf: 476 82 708 / kontakt@smaavesen.no

Oslovegen 797, 2910 Aurdal

Bruk av alkohol kan gje ulike skadevirkningar. Nærare informasjon finn du her

bottom of page